logo

VAKSINOJE FËMIJËN PËR NJË
TË ARDHME PA SHQETËSIME!

E VERTETE APO MIT ?

Fëmijët nuk mund të infektohen me hepatit B

E VERTETE APO MIT ?

Tetanozi nuk është një sëmundje infektive dhe ne nuk kemi përse të vaksinohemi kundër tij në fëmijëri

E VERTETE APO MIT ?

Vaksinat nuk testohen mjaftueshëm para përdorimit

E VERTETE APO MIT ?

Imunitet kolektiv nuk ekziston

E VERTETE APO MIT ?

Vaksina është për sëmundje që nuk ekzistojnë më

E VERTETE APO MIT ?

Vaksinat bëhen në moshë të hershme

E VERTETE APO MIT ?

Imuniteti natyror është më i mirë se vaksinimi

E VERTETE APO MIT ?

Vaksinimi mund të shkaktojë sëmundjen prej së cilës po vaksinohemi

Nëse kërkon të informohesh për më të rejat për
shëndetin bëj Subcribe tek Newsleter i jonë

MAT-AL-2100060-1.0-07/2021